INSTAL·LACIONS SOLARS

Instal·lació solar tèrmica

Horta Fluids S.L. disposa de personal qualificat amb els coneixements tècnics suficients per calcular,  dissenyar  i muntar instal·lacions d'energia termosolar de les quals garantim un perfecte i continuat funcionament. També reparem i corregim el disseny de les instal·lacions d'energia solar tèrmica avariades per causes diverses. 

Plaques solars tèrmiques

Instal·lació termosolar domèstica