PROJECTES I LEGALITZACIONS
 

Horta Fluids S.L. és una empresa instaladora autoritzada. El servei d'enginyeria d'Horta Fluids dissenya tota mena de projectes d'instal·lacions de climatització, de ventilació, de calderes, de calefacció o termosolars que el servei d'instal·lació porta a terme . Horta Fluids alhora també ofereix als seus clients el servei de legalització d'instal·lacions pre-existents.