CLIMATITZACIÓ D'OFICINES I LOCALS

Consoles de climatització i condensadora

A HORTA FLUIDS estem especialitzats en la climatització de tota mena de locals i establiments, satisfent sempre el client. Treballem amb les marques de més prestigi: Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba... Amb un càlcul previ de les  necessitats tèrmiques i un estudi acurat, aconseguim les millors instal·lacions. 

Reixa d'evacuació d'escalfor

Tenim especial cura dels aspectes estètics, que són fonamentals per a la imatge de cares al públic.