COMPORTES TALLAFOCS

Per tal de complir la normativa de seguretat contra incendis, a vegades cal instal·lar en els conductes de ventilació i aire condicionat comportes tallafocs. En cas d'incendi eviten la propagació del foc o del fum.