CALEFACIÓ DOMÈSTICA I INDUSTRIAL

Calefacció industrial

 

Caldera domèstica

Horta Fluids S.L. instal·la calefaccions domèstiques i industrials de qualsevol potència. En les calefaccions domèstiques aconsellem  d'instal·lar un termostat amb sonda exterior que permet la modulació de la caldera i un òptim rendiment. El termostat modula la combustió no només segons la temperatura interior de l'habitatge sinó també d'acord amb la temperatura exterior  optimitzant el consum i donant el màxim comfort.

Termostat programable
inalàmbric enllaçat
a sonda exterior

Sonda exterior
autoalimentada amb
energia fotovoltaica