BOMBES PER A FLUIDS

Horta Fluids està especialitzada en instal·lacions tant de fluids compressibles com incompressibles. El manteniment i/o reparació de les bombes que impulsen els esmentats fluids és una més de les tasques de l'empresa. Nogensmenys, la corrosió és un dels problemes més punyents a les instal·lacions d'aigua. Horta Fluids n'ofereix la solució mitjançant la instal·lació de protecció anticorrosió.

 

Bombes i canonades vellesBombes i canonades novesBombes i canonades amb aïllament tèrmic